Kwetsbare vrijwilligers

Focus op Talent in plaats van beperking - 10 tips voor vrijwilligersorganisaties

Mensen met een beperking hebben, net als iedereen, talenten en kwaliteiten die zeer waardevol zijn voor het vrijwilligerswerk. Toch blijkt deze bron van vrijwilligers niet als zodanig op het netvlies van iedere vrijwilligersorganisatie te staan. Vrijwilligers met een beperking worden vaak geassocieerd met ‘kost teveel tijd’ of ‘vragen veel begeleiding’. Een gemiste kans. Hierdoor loopt u niet alleen een grote bron van vrijwilligers mis. Ook de talenten van deze vrijwilligers worden niet optimaal benut.
In deze brochure vindt u tips en quotes van vrijwilligersorganisaties die de talenten van mensen met een beperking goed weten in te zetten. Voorafgaand aan de tips wordt u een vraag gesteld die u helpt bewust te worden van uw eigen (in)zicht en handelen. Laat u inspireren en ga de uitdaging aan!

Brochures: