Logo image

Geldzaken

Structurele subsidie van de overheid is voor veel vrijwilligersorganisaties niet langer een voor de hand liggende bron van inkomsten. Zulke subsidies worden minder of verdwijnen helemaal. Dit vraagt van vrijwilligersorganisaties dat zij anders omgaan met beschikbare budgetten. En zelf actief fondsen moeten werven. Op welke manier zijn uw lasten te verminderen? Wat komt voor medefinanciering -bijvoorbeeld door fondsen en sponsoring- in aanmerking?