12 tips voor het werven van vrijwilligers

Iedere organisatie heeft er mee te maken. Voor de een is het een doorlopende bezigheid, de ander gaat er eens per jaar mee aan de slag. De ene organisatie heeft voordurend te weinig vrijwilligers, bij de andere organisatie zijn wachtlijsten. Je kunt als organisatie natuurlijk heel voortvarend te werk gaan. Zoveel mogelijk oproepen in huis-aan-huisbladen zetten, bijvoorbeeld. En voor iedereen die blijk geeft wel interesse te hebben, de deuren wijd openzetten. Maar werkt dat ook? Het antwoord is: meestal niet. De traditionele manieren om vrijwilligers te werven blijken vaak niet meer te werken. Nieuwe vormen om vrijwilligers te vinden en binden zijn noodzakelijk. Het binnenhalen van vrijwilligers is daarom veel méér dan een simpele actie waar even veel energie in moet worden gestopt.