Checklist afspraken maken met elkaar

Deze checklist is voor scholen en (potentiële) stagebieders die elkaar beter willen leren
kennen en met elkaar in contact willen komen over maatschappelijke stages. Het is een
geheugensteun en een hulpmiddel. Bekijkt u welke aandachtpunten voor u de moeite waard
zijn.