Draaischijf Vrijwillige Inzet

De complexe werkelijkheid van vrijwillige inzet laat zich moeilijk in één definitie vangen. Het doorlopen van de acht schijven van de draaischijf geeft u inzicht in de aspecten van vrijwillige inzet waar u nu mee te maken heeft óf als organisatie op wilt gaan sturen.

Het resultaat van het één keer invullen van de draaischijf beschrijft kenmerken van één type vrijwilligerswerk dat u wel óf juist niet bij u vindt passen. Dit geeft u de mogelijkheid uw visie te verbreden tot buiten de traditionele definitie. U kunt bovendien deze visie onderbouwen en verklaren voor derden, zowel binnen als buiten uw organisatie. Dat is nodig, want de grens tussen wat wel en wat niet tot vrijwillige inzet behoort is niet voor iedereen hetzelfde. De draaischijf heeft het karakter van een groeimodel dat door ontwikkelingen en/of nieuwe inzichten rondom vrijwillige inzet aangepast kan worden.

Doel
Door helder te maken wat uw visie op vrijwillige inzet is, maakt u het uzelf mogelijk om op een onderbouwde manier te bepalen waarvoor en hoe u in de toekomst vrijwilligers wilt inzetten.

Acht schijven
De Draaischijf Vrijwillige Inzet bestaat uit acht schijven. Iedere schijf vertegenwoordigt een vraag waarmee u de kaders van het begrip 'vriijwillige inzet' kunt bepalen.

De schijven (van boven naar beneden):

•Het motief: waarom doet de vrijwilliger het werk?
•Oorsprong vrijwillige inzet: vanuit welke andere tijdsbesteding komt de vrijwilliger tot zijn inzet?
•Mate van keuzevrijheid: is de vrijwillige inzet een eigen keus van de vrijwilliger?
•Mate van betaling: wat krijgt de vrijwilliger materieel vergoed voor zijn inzet?
•Voor wie doe je het?
•Type organisatieverband: in hoeverre kun je spreken van een vrijwilligersorganisatie?
•Organisatiegraad: hoe formeel wordt het werk verdeeld?
•En we noemen het .. : het oneindig aantal namen van allerlei gradaties en vormen vrijwillige inzet.
We hebben voor u de meeste actuele aspecten benoemd. Klik met uw muis om de voor u passende aspecten te selecteren. Kunt u de vraag niet beantwoorden? Laat de schijf dan blanco of benoem voor uzelf het aspect dat u mist. Bron: Movisie