Focustest

Er zijn verschillende keuzetests die u kunnen helpen bij het vinden van voor u geschikt vrijwilligerswerk. Met deze test, die lijkt op een beknopte beroepskeuzetest, krijgt u snel inzicht in de eigen (on)mogelijkheden, kwaliteiten en voorkeuren