Handleiding Stappen naar vrijwilligersbeleid

Door verschillende oorzaken groeit het beroep dat wordt gedaan op vrijwilligers. Voor een organisatie is duidelijkheid over de omgang en het werken met vrijwilligers heel belangrijk. Voor beroepskrachten is bijna altijd een duidelijk personeelsbeleid, voor vrijwilligers bijna nooit. Jammer, want helderheid over wat vrijwilligers voor de organisatie kunnen betekenen en omgekeerd bevordert een prettig werkklimaat. Deze handleiding is voor vrijwilligersorganisaties die een vrijwilligersbeleid willen opzetten.