Kader voor een beleidsplan

In het bijbehorende PDF-document staat een schema dat een kader vormt voor het opstellen van een beleidsplan.
In dit schema komen aan bod:
• Missie
• Doelstelling
• Kernfuncties
• Visie
• Beleidskeuzes/speerpunten/prioriteiten
• Voorwaarden/interne organisatie
• Relatie met de omgeving, externe organisatie