Kascommissiegids nu voor verenigingen én stichtingen!

Wie lid is van een kascommissie en wil weten hoe de belangrijke jaarlijkse controle gedegen en efficient kan worden uitgevoerd, heeft veel aan de checklists in De Kascommissiegids. Begin dit jaar is de zesde druk van deze handige gids verschenen en deze is nu nog beter bruikbaar voor stichtingen, doordat hier een nieuw hoofdstuk over is opgenomen.

Het is een vast agendapunt op de ledenvergadering van bijna elke vereniging: het verslag van de kascommissie. En ook veel stichtingen hebben een kascommissie, die de jaarrekening moet controleren. Die controle is geen kwestie van wantrouwen, maar het uitvoeren van een wettelijke of statutaire verplichting die in het belang is van alle betrokkenen: de ‘achterban’ weet na de controle dat de financiën inderdaad ‘in orde’ zijn en het bestuur kan worden gedechargeerd voor haar werk van het afgelopen jaar.

Wie lid is van een kascommissie en wil weten hoe de belangrijke jaarlijkse controle gedegen en efficiënt kan worden uitgevoerd, heeft veel aan de checklists in De Kascommissiegids.
 Begin dit jaar is de zesde druk van deze handige gids verschenen waarin een nieuw hoofdstuk over stichtingen is opgenomen. Voor meer informatie zie www.kascommissiegids.nl.

Op deze website vindt u ook een aantal concrete tips voor een optimale samenwerking tussen kascommissie en bestuur én de gratis te downloaden brochure van de NOV over een veilige betalingsorganisatie inclusief elf maatregelen die elke vrijwilligersorganisatie eenvoudig kan toepassen om fraude te voorkomen.