Krachtenbundel Duizend en één Kracht

De krachtenbundel Duizend en één Kracht is bedoeld voor organisaties die zich op lokaal niveau
inspannen om de participatie en emancipatie van allochtone vrouwen te bevorderen. De krachtenbundel
bestaat uit vier handreikingen die u, op verschillende onderwerpen, daarbij kunnen helpen.