Leerpunten pilots

Leerpunten van de pilots Maatschappelijke stages 2008-2009.
Opschaling was een belangrijk doel van de pilots: maatschappelijke stages op grotere schaal organiseren, dan met enkele partners op 1 locatie. In enkele pilots werkten partijen zelfs op provinciaal niveau samen. Met deze analyse maken we inzichtelijk hoe een goede samenwerking tussen verschillende partners tot stand komt – en standhoudt.