Schudden, delen, geven

Met Schudden, delen, geven kunnen vrijwilligersorganisaties de structuur van hun organisatie aanpassen aan de motivatie en de inzet van haar vrijwilligers. Om dit gericht te kunnen doen, moet eerst informatie worden verzameld over de verschillende typen werkzaamheden.

Wat is Schudden, delen, geven?
Een door MOVISIE ontwikkelde methodiek om organisaties te helpen bij flexibilisering.

Wat levert het op?
Met Schudden, delen, geven kunnen vrijwilligersorganisaties de structuur van hun organisatie aanpassen aan de motivatie en de inzet van haar vrijwilligers. Met behulp van Schudden, delen, geven worden organisaties daardoor aantrekkelijker voor vrijwilligers.

Hoe werkt het project?
Het spel ‘Schudden, delen, geven’ is een speelse informele manier om een nieuwe, flexibele taakverdeling in te voeren in een organisatie, door de taken en verantwoordelijkheden letterlijk te schudden, delen en geven. Het aardige van het spel is dat er alleen winnaars zijn, geen verliezers…