SWOT-analyse

Een handige methode om uw organisatie te leren kennen en te kijken waar uw organisatie staat en
naartoe moet, is de SWOT-analyse. De vier letters staan voor Strengths, Weaknesses, Opportunities
and Threats. Oftewel: wat zijn de sterke en zwakke kanten van uw organisatie, en welke kansen en
bedreigingen zijn er?

 

Bestand: