Tips ten behoeve van voorkomen van fraude

In de zomer van 2013 heeft de EO, met medewerking van Vereniging NOV en accountant Maarten den Ouden, een reportage gemaakt over het voorkomen van kasfraude. Met het volgen van een aantal eenvoudige tips is veel ellende te voorkomen