Toolkit competentieontwikkeling vrijwilligerswerk

Vrijwilligers ontwikkelen kennis en vaardigheden - competenties - die nuttig of zelfs onmisbaar zijn voor henzelf én voor de samenleving. Het zichtbaar maken van deze competenties is (nog) geen gewoonte in het vrijwilligerswerk. Dat is jammer, want inzicht in opgedane competenties draagt bij aan zelfontplooiing en ontwikkeling van mensen. De toolkit helpt u om een start te maken met competentieontwikkeling voor vrijwilligers in uw eigen organisatie.