Toolkit in veilige handen

Werk je als organisatie met en voor minderjarigen, dan is de zorg voor een veilige omgeving essentieel. Maatregelen nemen om seksueel misbruik te voorkomen horen daarbij. En voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.