Voorbeeld-vrijwilligersovereenkomst 1

In een vrijwilligersovereenkomst worden de afspraken vastgelegd tussen vrijwilligersorganisatie en vrijwilliger.