Voorbeeld-vrijwilligersovereenkomst 2

In een vrijwilligersovereenkomst worden de afspraken vastgelegd tussen vrijwilligersorganisatie en vrijwilliger.