Logo image

Vrijwilligersbeleid en werving

Hoe gaat een vrijwilligersorganisatie om met vrijwilligers? Wat verwacht men van een vrijwilliger? Wat heeft de organisatie de vrijwilliger te bieden? Wat moet er allemaal in een beleidsstuk over vrijwilligers staan? Het is van essentieel belang dat een vrijwilligersorganisatie beleid ontwikkelt. Niet alleen beleid over de organisatie, maar ook over de manier waarop de organisatie met vrijwilligers omgaat. Organisaties waarvan vrijwilligersbeleid ‘op orde’ is, zijn aantrekkelijker om voor te werken. Dergelijke organisaties slagen erin de motieven van vrijwilligers en de wensen van de organisatie bij elkaar te brengen. 
                                                                                                                                                                                                                                                               Ook de werving is bepalend voor de manier waarop de organisatie draait: zijn er genoeg vrijwilligers en zitten ze op de goede plek? Hoe pak je dat aan?

Met de instrumenten en tips voor naslagwerken in dit hoofdstuk kunt u meteen aan de slag!

Onder het kopje Vrijwilligersbeleid en werving vindt u nog een apart kopje met informatie voor de individuele vrijwilliger.